گفتگویی با سوشانت و بومی

این محتوا برای مشترکان محدود

مصاحبه با سوشانت برای چیچوره

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگو با سوشانت برای کدارنات

این محتوا برای مشترکان محدود

آخرین گفتگو با سوشانت سینگ

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو – سوشانت،بومی

این محتوا برای مشترکان محدود

دوست من سوپراستار – سوشانت و کریتی

برنامه دوست من سوپراستار با حضور با سوشانت سینگ راجپوت
و کریتی سانون، برای تبلیغات فیلم رابطا
با زیرنویس فارسی چسبیده

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

شبهای پر ستاره – سوشانت سینگ

برنامه ی شبهای پرستاره 2016
گفتگو با سوشانت سینگ راجپوت
با زیرنویس فارسی چسبیده

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

گفتگو رادیویی با تیم چیچوره

این محتوا برای مشترکان محدود

رادیوی شهر – سوشانت و کریتی

این محتوا برای مشترکان محدود

برنامه سیتاره- گفتگو با سوشانت

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگو رادیو با سوشانت و سارا

این محتوا برای مشترکان محدود

رادیوی شهر با سوشانت

این محتوا برای مشترکان محدود