بیگ باس 14 – خلاصه تصویری کل فصل

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 8 – ژاکلین و آرجون رامپال

این محتوا برای مشترکان محدود

دس کا دم – دارشیل،تانه،ازهار

این محتوا برای مشترکان محدود

دنس ایندیا – سلمان،بابی،ژاکلین

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس8 – سونام و ارباز

برنامه بیگ باس فصل نهم با اجرای سلمان خان
با حضور ارباز خان و سونام کاپور
برای تبلیغات فیلم کاروان عروسی دالی
با زیرنویس فارسی چسبیده

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

بیگ باس 10 – سهیل و نیها

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 9 – آکشی کومار و نیمرات

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 6 – سانجی،آجی،سوناکشی

این محتوا برای مشترکان محدود

سارگاماپا – سلمان خان و آنوشکا شرما

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی پوجا با سلمان خان

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی کارن تاپر با آیشواریا رای

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس 6 – آکشی کومار و آسین

این محتوا برای مشترکان محدود