جای من زندگی کن- شاهرخ خان

برنامه ی ” جای من زندگی کن “
با حضور شاهرخ خان
با زیرنویس فارسی چسبیده