کاپیل شرماشو-آکشی،ژاکلین،کریتی

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگو،شاهرخ،وارون،کریتی

این محتوا برای مشترکان محدود

آوازخوانی تامی ساندو با دلواله

این محتوا برای مشترکان محدود

کلبه ی بابا – سوشانت و کریتی

این محتوا برای مشترکان محدود

دوست من سوپراستار – سوشانت و کریتی

برنامه دوست من سوپراستار با حضور با سوشانت سینگ راجپوت
و کریتی سانون، برای تبلیغات فیلم رابطا
با زیرنویس فارسی چسبیده


این ویدیو از روی سرور برداشته شده است.
برای دریافت این ویدیو، لطفا به پیج اینستاگرام ما دایرکت بدهید.

رادیوی شهر – سوشانت و کریتی

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی فریدون با سوشانت و کریتی

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی آنوپام چوپرا با سوشانت و کریتی

این محتوا برای مشترکان محدود

کاپیل شرماشو – سوشانت و کریتی سانون

این محتوا برای مشترکان محدود

شبهای کمدی با کاپیل – شاهرخ،کاجول،وارون،کریتی

این محتوا برای مشترکان محدود

قهوه با کارن – کریتی و کارتیک

این محتوا برای مشترکان محدود