کاپیل شرماشو-آکشی،کاترینا

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ پیکچر-کاترینا، روهیت

این محتوا برای مشترکان محدود

بیگ باس15-کاترینا،روهیت

این محتوا برای مشترکان محدود

کنفرانس خبری دووم3

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگوی رنیل با شاهرخ،کاترینا

این محتوا برای مشترکان محدود

رونمایی از آلبوم سلام عشق

این محتوا برای مشترکان محدود

گفتگو سیدارت کانان با سلمان،کاترینا

این محتوا برای مشترکان محدود

اتاق خبر – شاهرخ،کاترینا،آنوشکا

این محتوا برای مشترکان محدود

بالیوود بیزنس – امیر خان و کاترینا

این محتوا برای مشترکان محدود

رادیو شهر – رنبیر و کاترینا

این محتوا برای مشترکان محدود

کلبه ی بابا – شاهرخ خان و کاترینا

این محتوا برای مشترکان محدود

ببین کی حرف میزنه – کاترینا

این محتوا برای مشترکان محدود